poniedziałek, 26 marca 2012

Żołnierz Polski II RP

CZYN ST. STRZ. MICHAŁA MAKARCZYKA
Michał Makarczyk urodził się 14.XII.1897 r. Obecnie zamieszkuje we wsi Balla Kościelna, gm. Balla Wielka, pow. augustowski. W wojsku służył w 8k. 41p.p.
 Dnia 8.VII.1919 r. w bitwie na linji Jadów - Nowodworszczyzna pod Mińskiem Lit. nasze nacierające oddziały natknąwszy się na przeważające siły nieprzyjaciela,zmuszone zostały do odwrotu i pod gwałtownym ogniem bolszewików wyszukiwały dla siebie nowych punktów oporu. W trakcie tego st. strz. Makarczyk zauważył,że towarzyszący jego plutonowi karabin maszynowy został porzucony, ponieważ dwóch ludzi z jego obsługi padło rannych. Poczucie obowiązku po krótkiej walce
zwyciężyło instynkt samozachowawczy. Tam zostaje "maszynka", zostają ranni koledzy nie wolno oddać ich w ręce wroga. Razem z szeregowcem Antonim Korajewskim zawraca st. strz. Makarczyk i, nie zwracając uwagi na gęsto gwiżdżące kule, nie tylko ratuje k. m., lecz i wyprowadza rannych żołnierzy, w czemu pomagają koledzy z jego plutonu,silnym ogniem nie pozwalający bolszewikom na przedsięwzięcie bardziej energicznych kroków w stosunku do naszych zuchów.
 Za czyn swój st. strz. Makarczyk zostaje odznaczony krzyżem "virtuti militari" V kl.

1 komentarz: