piątek, 23 marca 2012

Żołnierz Polski II RP

CZYN SIERŻANTA JANA ZALESKIEGO

Jan Zaleski, urodzony we Włocławku 22.XI.1900 r. i tam obecnie zamieszkały, służył  w - jak sam go nazywa - kochanym naszym 41 Suwalskim p. p.
"Ochotnicza służba moja była jedynie spełnieniem moich marzeń, by walczyć za ojczyznę naszą i spełnić dla niej w miarę sił obywatelski obowiązek. Walczyliśmy wszyscy z wielkim zapałem, bo czyż można było wyobrazić sobie coś innego? Wszak powstawała nasza ojczyzna, a pracy było tak wiele,
że każdy musiał wydać z siebie maksimum wysiłku. Przyjemnie to wspominać i choć wyszedłem z tych walk inwalidą, i dziś gotów jestem stanąć do obrony naszej ojczyzny". Sierż. Zaleski pochodził z rodziny która dobrze zasłużyła się Polsce. Brat jego, Stanisław, poległ jako ppor. 41 Suw. p. p. pod Lidą, drugi brat był ranny pod Lwowem, siostra pracowała jako sanitariuszka w szpitalu polowym. Takich rodzin w Polsce było więcej i wspólnemu ich wysiłkowi zawdzięczamy istnienie naszej niepodległej ojczyzny. W boju pod Poliksztami w Mińszczyźnie plut. Zaleski dowodził 3-im plutonem 7 komp. 28.VIII.1919r. pod silnym naciskiem wroga prawe skrzydło kompanji zaczęło się cofać. Wtedy plut. Zaleski na czele garstki ludzi ze swego plutonu rzucił się do przeciwnatarcia, przykładem swym pociągnął za sobą resztę plutonu, a nawet część sąsiedniej kompanji. Aczkolwiek atakujący zostali przyjęci huraganowym ogniem broni ręcznej i maszynowej,plut. Zalewski biegł na czele swych ludzi. Ich zdecydowanie i nieugięta wola zwycięstwa dokonały swego. Nieprzyjaciel pierzchnął mając na karku ścigających go zuchów. O sierż. Zaleskim d-ca bataljonu wydaje taką opinję: "Bardzo dzielny i energiczny, orientuje się b. dobrze, zawsze wyjdzie z honorem z najcięższej sytuacji". Sierż. J. Zaleski został odznaczony krzyżem "virtuti militari" V kl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz