4 Dywizjon Artylerii Konnej

Dywizjon stacjonował w garnizonie Suwałki, na terenie Okręgu Korpusu Nr III.
Pod względem wyszkolenia pododdział podlegał dowódcy 3 Grupy Artylerii.
24 maja 1922 w Suwałkach gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz udekorował płomień trąbki sygnałowej 1 baterii Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dzień dekoracji ustanowiony został świętem dywizjonu.
W kampanii wrześniowej 1939 dywizjon, złożony z trzech baterii i kolumny amunicyjnej, walczył w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii.